Mặt bằng Park 6 Vinhomes Central Park – Layout căn hộ

Park 6 Vinhomes Central Park nằm đối diện Vinschool, nằm ngay trục đường chính của Vinhomes Central Park. Layout mặt bằng Park 6 Vinhomes Central Park có thiết kế thông minh, đối xứng và Park 6 là một trong những tòa có nhiều căn hộ nhất tại Vinhomes Central Park.

Chọn xem nhanh Layout tòa Park 6:

 • Xem layout từng tầng:

Tòa căn hộ thuộc phân khu The Park – phân khu đầu tiên của Vinhomes Central Park:

 • Hướng Tây Nam: hướng view nhìn Vinschool, thành phố.
 • Hướng Tây Bắc: hướng view nhìn Vinmec, Vinschool, Landmark Plus, thành phố. 
 • Hướng Đông Nam: hướng view nhìn hồ bơi và nội khu khu Park.
 • Hướng Đông Bắc: hướng view nhìn về Landmark 1, Park 5.

Thiết kế mặt bằng Park 6 Vinhomes Central Park

Mặt bằng tầng 23 tòa Park 6.
Mặt bằng tầng 23 tòa Park 6.
Mặt bằng tầng 2-22 & 24-50 tòa Park 6.
Mặt bằng tầng 2-22 & 24-50 tòa Park 6.

Layout căn hộ P6-A1

 • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 72,5m2
 • View phòng khách: Central 3, thành phố, Vinschool.
 • View phòng ngủ: Central 3, thành phố, Vinschool.
Layout căn hộ P6-A1 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-A1 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-A2

 • Căn hộ gồm: 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 52,7m2
 • View phòng khách: Landmark 3, thành phố, Vinschool.
 • View phòng ngủ: Landmark 3, thành phố, Vinschool.
Layout căn hộ P6-A2 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-A2 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-A3

 • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 76,5m2
 • View phòng khách: Central 3, thành phố, Vinschool.
 • View phòng ngủ: Central 3, thành phố, Vinschool.
Layout căn hộ P6-A3 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-A3 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-A4

 • Căn hộ gồm: 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 123,7m2
 • View phòng khách: nội khu khu Park và công viên Central Park.
 • View phòng ngủ: nội khu khu Park và công viên Central Park.
Layout căn hộ P6-A4 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-A4 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-A5

 • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 85,7m2
 • View phòng khách: Park 5, công viên Central Park.
 • View phòng ngủ: Park 5, công viên Central Park.
Layout căn hộ P6-A5 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-A5 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-A6

 • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 77,3m2
 • View phòng khách: Park 5, công viên Central Park.
 • View phòng ngủ: Park 5, công viên Central Park.
Layout căn hộ P6-A6 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-A6 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-A7

 • Căn hộ gồm: 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 3wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 154,5m2
 • View phòng khách: nội khu khu Park và công viên Central Park.
 • View phòng ngủ: nội khu khu Park và công viên Central Park.
Layout căn hộ P6-A7 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-A7 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-A08A & P6-A08B

 • Layout căn số A08A:

  • Căn hộ gồm: 1 phòng ngủ phòng khách chung, 1 wc, 1 ban công, 1 bếp.
  • Diện tích: 36m2
  • View: Landmark 1, Landmark 2, xéo 1 góc công viên.
 • Layout căn số A08B:

  • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
  • Diện tích: 74m2
  • View phòng khách:  thành phố, Vinmec, Vinschool, Central 3.
  • View phòng ngủ: thành phố, Vinmec, Vinschool, Central 3.
Layout căn hộ P6-A08A và P6-A08B tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-A08A và P6-A08B tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-A09

 • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 82,4m2
 • View phòng khách: thành phố,  Vinschool, Central 3.
 • View phòng ngủ: thành phố, Vinschool, Central 3.
Layout căn hộ P6-A9 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-A9 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-B01

 • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 80,7m2
 • View phòng khách: Central 3, thành phố, Vinschool.
 • View phòng ngủ: Central 3, thành phố, Vinschool.
Layout căn hộ P6-B1 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-B1 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-B02

 • Căn hộ gồm: 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 52,7m2
 • View phòng khách: Landmark 3, thành phố, Vinschool.
 • View phòng ngủ: Landmark 3, thành phố, Vinschool.
Layout căn hộ P6-B2 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-B2 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-B03

 • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 76m2
 • View phòng khách: Central 3, thành phố, Vinschool.
 • View phòng ngủ: Central 3, thành phố, Vinschool.
Layout căn hộ P6-B3 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-B3 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-B04

 • Căn hộ gồm: 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 123,7m2
 • View phòng khách: nội khu khu Park và công viên Central Park.
 • View phòng ngủ: nội khu khu Park và công viên Central Park.
Layout căn hộ P6-B4 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-B4 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-B05

 • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 78,2m2
 • View phòng khách: nội khu khu Park, công viên Central Park.
 • View phòng ngủ: nội khu khu Park và công viên Central Park.
Layout căn hộ P6-B5 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-B5 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-B06

 • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 84,4m2
 • View phòng khách: nội khu khu Park.
 • View phòng ngủ: nội khu khu Park.
Layout căn hộ P6-B6 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-B6 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-B07

 • Căn hộ gồm: 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 3wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 139,3m2
 • View phòng khách: nội khu khu Park và công viên Central Park.
 • View phòng ngủ: nội khu khu Park và công viên Central Park.
Layout căn hộ P6-B7 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-B7 tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-B08A & P6-B08B

 • Layout căn số B08A:

  • Căn hộ gồm: 1 phòng ngủ phòng khách chung, 1 wc, 1 ban công, 1 bếp.
  • Diện tích: 36m2
  • View: nội khu khu Park.
 • Layout căn số B08B:

  • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
  • Diện tích: 74m2
  • View phòng khách: thành phố,  Vinschool, Central 3.
  • View phòng ngủ: thành phố, Vinschool, Central 3.
Layout căn hộ P6-B08A và P6-B08B tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-B08A và P6-B08B tầng 2-22 & 24-50

Layout căn hộ P6-B09

 • Căn hộ gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 wc, 1 ban công, 1 bếp, 1 logia.
 • Diện tích: 74,4m2
 • View phòng khách: thành phố,  Vinschool, Central 3.
 • View phòng ngủ: thành phố, Vinschool, Central 3.
Layout căn hộ P6-B9 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-B9 tầng 2-22 & 24-50
Layout căn hộ P6-B9 tầng 23
Layout căn hộ P6-B9 tầng 23

Xem thêm:

Mặt bằng cùng phân khu

Park 1
Park 2
Park 3
Park 4
Park 5
Park 7

Mặt bằng dự án:

Biệt thự
Central 1
Central 2
Central 3
Landmark 1
Landmark 2
Landmark 3
Landmark 4
Landmark 5
Landmark 6
Landmark 81
Landmark Plus

Bảng giá bán căn hộ Park 6 Vinhomes Central Park

Mã cănSố phòng ngủGiá bán
P6 - A08AStudio~ 2 tỷ 9
P6 - B08AStudio~ 2 tỷ 8
P6 - A021 phòng ngủ~ 3 tỷ 5
P6 - B021 phòng ngủ~ 3 tỷ 5
P6 - A012 phòng ngủ~ 5 tỷ
P6 - B012 phòng ngủ~ 5 tỷ
P6 - A032 phòng ngủ~ 5 tỷ
P6 - B032 phòng ngủ~ 5 tỷ
P6 - A052 phòng ngủ~ 5 tỷ 5
P6 - B052 phòng ngủ~ 5 tỷ 4
P6 - A062 phòng ngủ~ 5 tỷ 5
P6 - B062 phòng ngủ~ 5 tỷ 4
P6 - A08B2 phòng ngủ~ 4 tỷ 6
P6 - B08B2 phòng ngủ~ 4 tỷ 6
P6 - A092 phòng ngủ~ 5 tỷ
P6 - B092 phòng ngủ~ 5 tỷ
P6 - A043 phòng ngủ~ 9 tỷ
P6 - B043 phòng ngủ~ 9 tỷ
P6 - A074 phòng ngủ~ 12 tỷ
P6 - B074 phòng ngủ~ 11 tỷ

Xem tổng hợp căn hộ bán Vinhomes Central Park 

Nhận bảng giá chi tiết

Bảng giá cho thuê căn hộ Park 6 Vinhomes Central Park

Mã cănSố phòng ngủGiá bán
P6 - A08AStudio500 - 700$
P6 - B08AStudio500 - 700$
P6 - A021 phòng ngủ600 - 1000$
P6 - B021 phòng ngủ600 - 1000$
P6 - A012 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - B012 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - A032 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - B032 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - A052 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - B052 phòng ngủ850 - 1600$
P6- A062 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - B062 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - A08B2 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - B08B2 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - A092 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - B092 phòng ngủ850 - 1600$
P6 - A043 phòng ngủ1200 - 2500$
P6 - B043 phòng ngủ1200 - 2500$
P6 - A074 phòng ngủ1800 - 3700$
P6 - B074 phòng ngủ1800 - 3700$

Xem tổng hợp căn hộ thuê Vinhomes Central Park 

Nhận bảng giá chi tiết

Trên đây là thông tin chi tiết layout mặt bằng Park 6 Vinhomes Central Park – layout chi tiết từng căn hộ. Quý khách hàng quan tâm chọn mua căn hộ hoặc xem layout thực tế căn hộ Park 6 Vinhomes Central Park vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ phòng kinh doanh hotline: 0967700703.

Câu hỏi thường gặp

Vinhomes Central Park là khu chung cư cao cấp cho nên khi quyết định sống tại đây bạn cần cân tìm hiểu về các chi phí khi sống tại đây đặc biệt là Park 6 – tòa nhà nằm ngay trung tâm dự án. Có hai dạng cư trú: Thuê căn hộ, sở hữu căn hộ:

 • Khi thuê căn hộ bạn cần chi trả các khoản phí sau: Tiền thuê nhà + Phí quản lý (nếu chủ nhà chưa bao phí cho bạn) + tiền gửi xe + tiền điện nước + tiền internet.
 • Khi sở hữu chính chủ và sống tại đây bạn cần chi trả các khoản phí sau: Phí quản lý + tiền gửi xe + tiền điện nước + tiền internet + phí môi trường.

Giá thuê căn hộ tại Park 6 sẽ tùy vào từng loại căn và tình trạng nội thất, chi tiết giá căn hộ cho thuê Park 6 Vinhomes Central Park chỉ từ 500$.

Giá bán căn hộ tại Park 6 sẽ tùy vào từng loại căn và tình trạng nội thất, chi tiết giá căn hộ bán Park 6 Vinhomes Central Park  chỉ từ 2 tỷ 8 .

Xem thêm

DMCA.com Protection Status

TẢI BẢNG GIÁ CHI TIẾT

Qúy khách vui lòng điền thông tin để nhận bảng giá chi tiết và đầy đủ.

*Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

TẢI DANH SÁCH CĂN CÒN MỞ BÁN

Để nhận bảng giá căn mở bán và ưu đãi mới nhất qua Zalo – Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin!

*Thông tin quý khách được cam kết bảo mật

Copyright © 2024